In de heftigste storm een nieuwe koers bepalen is niet voor iedereen weggelegd | Antonio Kouwenberg van Klien-IT-Systems doet zijn verhaal

Hieronder lees je hoe Antonio Kouwenberg van Klien-IT-Systems omging met de veranderingen die Corona van hem en zijn bedrijf vroeg. We stelden hem de volgende vragen, waarop hij zijn inzichten en visie met ons deelt in de antwoorden.

Kun je jezelf nog herinneren op welk moment het besef kwam dat er iets moest gebeuren/veranderen in of aan je bedrijf?
Ja, ik zag dat steeds meer langs elkaar heen werd gewerkt. Veel energie ging verloren aan onderlinge miscommunicatie. Er moest 1 centraal informatiesysteem komen waar iedereen alle noodzakelijke informatie kan opslaan en uithalen.

Wat waren de grootste uitdagingen op het moment dat je jouw bedrijf compleet moest omgooien als gevolg van Corona?
Eigenlijk waren wij Corona al een stapje voor. Doordat wij nu 1 centraal opslag systeem hadden kon iedereen door blijven werken zonder op kantoor te komen.

In hoeverre was jouw organisatie klaar om te kunnen doen wat er gedaan moest worden (als gevolg van Corona)?
Door corona werd duidelijk dat alle weerstand achteraf onterecht was. Het bleek een goede beslissing om tijdig te gaan digitaliseren. Iedereen kon vanuit huis verder werken. Qua systeem waren we er direct klaar voor. De praktische veranderingen zoals afstand houden, medewerkers informeren nieuwe kansen benutten konden we daarom snel oppakken en aanpassen.

Was het makkelijk om te schakelen en het oude los te laten?
Nee zeker niet. Iets wat werkt en vertrouwd is laat men niet snel los. Kantoor heeft daarom de nodige wisselingen gekend van personen die niet met de nieuwe manier van denken en werken overweg konden of niet begrepen waarom het noodzakelijk was te veranderen. Een slang moet ook steeds vervellen om te kunnen groeien. Dat hebben wij helaas ook moeten doen.

Beschikte jullie over de juiste middelen, kennis en vaardigheden?
Ja, dat maakte het ook eenvoudig om te starten. We hadden meer in huis dan we eerder besefte. Ook kwam er onverwachts talent boven drijven. Wat ook een rol speelde was de hoeveelheid informatie die de verschillende netwerken in Breda boden. Door veel met andere ondernemers te praten leer je van elkaar. Daar heeft Breda ook aan bijgedragen.

Heb je ook moeilijke momenten gehad?
Natuurlijk. Digitalisering is een kostbare investering. Ook het reorganiseren van het team vergt de nodige . Ik heb zeker wel eens van wakker gelegen.

Wat was voor jou persoonlijk het belangrijkste inzicht dat de afgelopen periode gegeven heeft?
De veranderingen in de markt gaan steeds sneller. Je moet op korte termijn snel kunnen schakelen

Welke les zou je andere ondernemers mee willen geven uit deze periode?
Blijf nooit stilstaan. Ontwikkel jezelf, ontwikkel je team, kijk naar je omgeving, werk met elkaar samen, blijf experimenteren.

Hoe belangrijk is innovatie voor jouw bedrijf?
Schoonmaken is een traditioneel vak waar handwerk en de menselijke factor nog de voornaamste rol speelt. Klanten worden veeleisender. Alle processen daarom heen moeten steeds meer geoptimaliseerd worden door digitale en automatische processen. Menselijke fouten en risico’s moeten uitgesloten worden. Smartbuilding waar sensoren aangeven wanneer een ruimte niet is gebruikt en daardoor niet schoongemaakt hoeft te worden in combinatie met robotisering ontwikkelt zich steeds sneller. Dat moeten we als bedrijf goed in de gaten houden en op tijd inspelen. Wij bedenken inmiddels al protocollen en gaan in 2021 hier verder mee experimenteren.

Nu de belangrijkste vraag: Kun je innoveren leren?
Ik denk dat innoveren grotendeels al in ondernemers zit die zelf hun bedrijf hebben opgebouwd. Innovatie vergt niet alleen inzicht en visie maar vooral ook lef. Die hebben alle obstakels weten te omzeilen en zich aangepast aan onbekende omstandigheden. Innovatie is vooral ook experimenteren en gewoon doen.

Naar mate een bedrijf langer bestaat of een nieuwe generatie neemt het bedrijf over, vergt het andere vaardigheden van de ondernemers als omstandigheden zo resoluut veranderen als tijdens de eerste lockdown. Dit was geen ondernemersrisico want in geen enkel risicoanalyse werd een vergelijkbaar scenario meegenomen. Deze momenten vergen het uiterste van ondernemers.

In de heftigste storm een nieuwe koers bepalen is niet voor iedereen weggelegd. Ze zeggen wel eens dat onder druk alles vloeibaar wordt. Diegene die durven en snel kunnen innoveren zullen eerder succes hebben of in ieder geval zullen die makkelijker overleven. Als je te lang wacht, kan het soms wel eens te laat zijn. Dan moet je in moeilijke (financiële) tijden ineens forse uitgaven doen. Dat kan funest zijn. Echter bij investeren horen ook risico’s. Soms is het ook een stukje geluk, op de juiste plaats en op het juiste moment ….
Dus ja, het zit nu eenmaal in de mens, welk ander dier wil naar mars vliegen?

<< Terug naar overzicht